...اینجا همین ساعت

دلنوشته های حمید رضا دیوسالار

» این روزا.. :: شنبه ۱۳٩٤/۱٠/۱٢
» این روزا :: دوشنبه ۱۳٩۳/٩/۱٧
» تو که باشـــــــــــــــــــــــــــــــی... :: شنبه ۱۳٩۳/٧/۱٢
» خدایا :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱/۱۸
» کنارت... :: شنبه ۱۳٩٢/۱٢/۳
» چه خوبه... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱٦
» تو :: جمعه ۱۳٩٢/٤/۱٤
» زندگی :: دوشنبه ۱۳٩٢/٢/٢۳
» الو... :: شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٤
» این روزا... :: شنبه ۱۳٩٢/۱/۳۱
» هر چی ارزوی خوبه مال تو.... :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱/٢٥
» 2 تا خصوصی... :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢
» تصادف :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٠/٥
» همچی ازومه.... :: شنبه ۱۳٩۱/٩/٢٥
» پرچم بالاس... :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۸/٤
» جدیدا... :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/٢۳
» چه خبر؟ :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٦/۸
» یه مشکل کوچولو.... :: دوشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٩
» روزمرگی.... :: جمعه ۱۳٩۱/۳/۱٩
» کربلا.... :: شنبه ۱۳٩۱/٢/۱٦
» همچی ارومه.... :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱/٢٩
» سلام خدا.... :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱/٢٤
» دال لی... :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱/٢۳
» پس از امتحان.. :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱۱/۱٩
» هنوز زنده ام... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٩/٢٩
» ماه.... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۸/۱۸
» در کلاس... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٧/۱٠
» مـــــن بی تو له شدم...زیر هجوم درد :: یکشنبه ۱۳٩٠/٦/٢٠
» از جدا شدن نوشتی... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٦/٦
» به گوشت میرسه روزی... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٥/٢٦
» نفس منو بگیر... :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٥/۱۳
» شاید،تولدی دوباره... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٤/٢۸
» دستمو ول نکن... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/۱٢
» چهارشنبه ۱۳٩٠/٤/۱ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٤/۱
» من،از تبار کورش... :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۳/۱٢
» مگه تو نگفته بودی... :: جمعه ۱۳٩٠/۳/٦
» خاطره شد... :: جمعه ۱۳٩٠/٢/۱٦
» حال نوشت... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٢/٦
» تو یادت رفته برگردی... :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱/٢٢
» باور کن... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱/۳
» مادر... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٢/۳
» واسه اینده ای که نمیدونم میاد یا نه... :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢
» زندگی... :: جمعه ۱۳۸٩/۱۱/٢٢
» گفتی از یاد تو میرم... :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
» یکی با منه همیشه... :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٤
» یا تو یا مرگ... :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
» اینجا همین ساعت... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٥
» هنوز هم بیادتم... :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٤
» هیشکی نیست منو بفهمه :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٩/٤
» تو بیا اسم شبم باش... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۸/٢٥
» جایی همین جا.. :: یکشنبه ۱۳۸٩/۸/۱٦
» دلتنگم :: شنبه ۱۳۸٩/٧/٢٤
» من :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٧/٢٢
» باید فراموشت کنم ! :: دوشنبه ۱۳۸٩/٧/٥
» زن از دیدگاه دکتر شریعتی خطاب به مرد :: شنبه ۱۳۸٩/٧/۳
» تنها دلیل زندگی ، با یه غمی دوست دارم :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٦/۳٠
» رو ساحل سرخ دلت... :: دوشنبه ۱۳۸٩/٦/٢٩
» مهر مادر :: جمعه ۱۳۸٩/٦/٢٦
» دنیای با تو بودن.... :: جمعه ۱۳۸٩/٦/۱٢


قالب وبلاگ : قالب وبلاگ

 - -