تو یادت رفته برگردی...

تو یادت رفته برگردی

به اون روزای رویایی

تو یادت رفته تنهام و

نمیبینی که تنهایی

 

تویادترفتهایندوری

چقدبیحدواندازهس

چهحرفاییکهازنفرت

تووقلبتونبودوهست

 

چقددلواپستمیشم

کنارغصهمیشینم

نمیدونمکجارفتی

کجاموندیکهغمگینم

 کسیچیزینمیفهمه

ازاینحالپریشونم

دوبارهبغضموخوردم

بااینکهخیلیداغونم

 

تویادترفتهایندوری

چقدبیحدواندازهس

چهحرفاییکهازنفرت

تووقلبتونبودوهست

 

                 تو یادت رفته برگردی

                       به اون روزای رویایی

                                تو یادت رفته تنهام و

                                          نمیبینی که تنهایی

 

/ 2 نظر / 17 بازدید
زهرا

اپم بيا [گل]منتظر حضوره گرمتم

ابراهیم آقازاده اصل

سلام آماده تبادل لینک با شما هستم این مطلب را یه نفر برای من فرستاده و گفته که به 20 نفر بفرستم امام زمان دختری هستم از خوزستان که پزشکان از معالجه ام ناامید شدند شب در خواب حضرت زینب(س) را دیدم در گلویم آب ریخت شفا پیدا کردم ازم خواست اینو به 20 نفر بگم. این پیام به دست کارمندی افتاد اعتقاد نداشت کارشو از دست داد، مرد دیگری اعتقاد پیدا کرد 20 میلیون بدست آورد، به دست کسه دیگری رسید عمل نکرد پسرشو از دست داد اگر به بی بی زینب اعتقاد داری این پیامو برای 20 نفر بفرست 20 روز دیگه منتظر معجزه اش باش