تصادف

تصادف کردم.از پشت زدم به یه پرشیا. جلوی ماشینم داغون شد

/ 7 نظر / 12 بازدید
خزانه عشق

_____________000000____________000000 __________000000000000______000000000000 ______000000000000000000__000000000000000000 ____00000000000000000000000000000000000000000 ___00000000000000██000000000██00000000000000 __000000000000000██000000000██000000000000000 _0000000000000000██000000000██0000000000000000 _0000000000000000___000000000___0000000000000000 _0000000000000000___000000000___0000000000000000 _0000000000000000___000000000___0000000000000000 _0000000000___000000000000000000000___0000000000 __000000000___000000000000000000000___000000000 ___000000000___0000000000000000000___000000000 _____000000000___000000000000000___000000000 _______00000000____00000000000____00000000 __________0000000_______________0000000 _____________0000000000000000000000000 _______________000000000000000000000 __________________000000000000000 ___________________000000000000 ______________________000000 _______________________0000 آپم منتظرتم

خزانه عشق

سلام دوست عزیز من آپ هستم خوشحال میشم بهم سر بزنی منتظر حظورتون در وبم هستم

. . مهم نیست کداممان اول شعر گفت مهم این است که عشق هر دوی مان را شاعر کرد و بعد... مهم نیست کداممان نقاش بهتری شد مهم اینست که عشق هر دوی مان را نقاش کرد و بعد... مهم نیست کداممان بهتر ساز میزند مهم اینست که عشق هردوی مان را نوازنده کرد و بعد... مهم اینست که من تورا شعر میکند یا تو مرا مهم اینست که من تو را نقاشی میکنم یا و تو مرا مهم اینست که من تور ا مینوازم یا تو مرا حتی وقتی (زبانم لال) من نباشم ، تو نباشی ، یا عشق نباشد (حتی ناخودآگاه) تو و عشق مرا من و عشق تو را و ما عشق را شعر می کنیم،نقاشی می کنیم و می نوازیم ((<<آرزو دیوسالار>>))

خزانه عشق

..´´´´´´´´´´´,;****,´´´´ ´´´´´´´´´´´´,*¨¨,“¨¨*,´´´ ´´´´´´´´´´´,**¨¨¨@“;“;;-… ´´´´´´´´´-,¨**¨¨¨¨“)““-““““ ´´´´´´´´//,***¨¨¨¨* ´´´´´´´(,(**/*“¨““¨¨* ´´´´´´((,*/*;);*)¨¨¨¨* ´´´´´((,**)*/**/¨¨¨”¨* ´´´´,(,****.:)*¨¨¨¨¨¨* ´´´((,*****)¨¨¨¨¨¨¨* ´´,(,***/*)¨*¨¨¨¨,¨* ´´,***/*)¨*¨¨,¨* ´)*/*)*)*¨¨* /**)**¨¨“\\)\\) */*¨&

خزانه عشق

سلام سال نو رو پیشاپیش بهت تبریک میگم جهت اطلاع خواستم بگم وبلاگ خزانه عشق آپ هست خوشحال میشم سر بزنید [گل][گل][گل][بوسه][بدرود]

خزانه عشق

سلام سال نو مبارک امیدوارم سال خوبی باشه واستون ببخشید چند وقتی نیومدم بهتون سر بزنم خواستم بهتون اطلاع بدم که وب خزانه عشق آپ هس خوشحال میشم بیایید دوستون دارم [گل][گل][گل][بدرود]