پس از امتحان..

سلام

مرکز مرکز حمید...حمید به گوشم..

از کافی نت کنار دانشگاه.همه ی درسام به طرز عجیبی پاس شد.

همشم با نمره ناپلئونی.

فعلا خدافظ

/ 3 نظر / 13 بازدید
Ati2442

_¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶ __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _¶¶¶¶¶ _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Ati2442

. . . . ¶¶ . . ¶¶¶ ..¶¶¶ تشریف بیارید . . . . . . . ¶¶¶ . . ¶¶¶.¶ .¶¶ تشریف بیارید . . . . . . .¶¶¶.¶. .¶¶¶. .. .¶¶ تشریف بیارید . . . . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶¶ . . .¶¶¶ تشریف بیارید . . . . . .¶¶¶¶¶ . . ¶¶¶¶.¶¶ .¶¶ تشریف بیارید . . . . . ¶¶¶¶. . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶ تشریف بیارید . . . . ¶¶¶¶¶¶¶. . . . .¶¶. . . ¶¶ تشریف بیارید . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶. . . . ¶¶. . ¶¶ تشریف بیارید . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶ . . ¶¶. . ¶¶ تشریف بیارید . . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶.¶¶تشریف بیارید .¶¶. . . . .

ye dokhtar

salam nemidonam mano yadet miyad ya na vali toye link hat hastam ba esme zire gonbade kabod ghadima bishtar b ham sar mizadim noroz mobarak