روزمرگی....

مثل همیشه دچار روزمرگی.... بدون اتفاق خاص.نمیدونم تا کی باید همینجوری بگذره.حوصله سلام و خداحافظی هم ندارم.دیگه ببخشید

 

دلی که تو ش راز نباشه؛ یه دلبر ناز نباشه

به غصه غم هیچ دریش,توی دلم باز نباشه

/ 0 نظر / 7 بازدید