کنارت...

کنارت چقد حال من بهتره

  از این حالیکه این روزها میشه داشت

     اگه دنیا هر چی که داشتم گرفت

                            ولـــــــــــــــــــی دستتو توی دستام گذاشت

 

دل نوشت: باز هم تو.....

این روزا خوشحالم دستتو میگیرم

                          تو بمن میخندی من برات میمیرم......

/ 0 نظر / 34 بازدید