# هایده

زندگی

زندگی قصه ی تلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخیست که از اغازش بس که ازرده شدم چشم به پـــــــــــــــــایــــــــــــــــــــــان دارم....                                                                                        هایده ادامه مطلب
/ 5 نظر / 6 بازدید